Sadzenie ziemniaków i praca z ładowaczem – 23.04.2019