Siedziba w Lipce


Euromasz Spółka Jawna Wioletta i Grzegorz Schienke
ul. IV Dywizji Piechoty 10A

77-420 Lipka
woj. wielkopolskie
NIP: 767-14-25-776

e-mail: biuro@euromasz.pl

tel: 67 266-54-66

NUMERY WEWNĘTRZNE:

20 – sekretariat
23 – dział handlowy
26 – księgowość
27 – dział serwisowy
28 – sklep Lipka
31 – windykacja/informatyk
35 – Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

 

 


Oddział w Srebrnej Górze     |     Oddział w Jastrzębiu     |     Oddział w Darżynie


Formularz kontaktowyZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EUROMASZ Spółka Jawna Wioletta i Grzegorz Schienke z siedzibą w Lipce 77-420 przy ulicy IV Dywizji Piechoty 10A.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@euromasz.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu


Dojazd

Przedstawiciele handlowi

Mapa DH