AGCO FINANCE


W rolnictwie każdy dzień jest inny. Niepewne warunki pogodowe, niestabilne ceny płodów rolnych oraz zmiany w przepisach prawnych to codzienność, z którą stykają się rolnicy. W tych specyficznych warunkach uwaga producentów rolnych skupia się coraz mocniej na wydajności pracy. Użytkowanie zaawansowanych technologicznie maszyn staje się konieczne, aby kontrolować ryzyko i rozwijać własny biznes.
Firma AGCO Finance doskonale rozumie potrzeby współczesnych rolników. Dzięki temu możliwość użytkowania zaawansowanych technologicznie maszyn staje się realnym i niedrogim rozwiązaniem. Jako wiarygodna instytucja finansowa i doświadczony ekspert w rolnictwie, w odpowiedzi na szczególne potrzeby rolników, dostarczamy elastyczne rozwiązania finansowe dostosowane do potrzeb i możliwości gospodarstw.

POŻYCZKA

Pożyczka to rodzaj finansowania, który zna większość osób. Pożyczka jest produktem podobnym do kredytu, jednak ze względu na prostszą procedurę i mniejszą ilość wymaganych zabezpieczeń jest dla Klienta łatwiejsza do pozyskania. AGCO Finance przyjmuje pod zastaw przedmiot pożyczki. Po ostatecznym terminie

LEASING OPERACYJNY

Leasing operacyjny jest także dostępną formą finansowania w sektorze rolniczym. Koncentruje się on na wykorzystaniu aktywa, a nie na jego zakupie.

Dlatego też AGCO Finance kupuje sprzęt od Dealera, a następnie oddaje go rolnikowi w celu wykorzystania i pobierania pożytków.

LEASING FINANSOWY

W przypadku leasingu finansowego Dealer wystawia fakturę na AGCO Finance. Leasing finansowy jest zbliżony do pożyczki. Przedmiotem „pożyczki” jest tu środek trwały a nie gotówka. Leasingobiorca umieszcza przedmiot leasingu w ewidencji środków trwałych i amortyzuje go zgodnie z obowiązującymi przepisami

ATUTY

 • Indywidualne umowy: możliwość płatności sezonowych
 • Faktura sprzedaży maszyny jest wystawiona na nazwisko Klienta
 • Brak podatku od czynności cywilno prawnych
 • Możliwość sfinansowania podatku VAT od maszyny
 • Część kapitałowa raty nie podlega opodatkowaniu VAT, a część odsetkowa jest zwolniona z podatku VAT
 • Doskonały sposób na zakup sprzętu z wykorzystaniem funduszy unijnych
 • Brak kosztów transferu na koniec okresu kredytowania
 • Biznes plan nie jest wymagany

ATUTY

 • Posiadasz możliwość obniżenia kwoty podlegającej opodatkowaniu (wszystkie opłaty wynikające z leasingu są wliczone w koszty uzyskania przychodu)
 • Prawo do nabycia przedmiotu leasingu za z góry określoną wartość końcową, która jest zwykle niższa od wartości rynkowej środka trwałego (po zakończeniu podstawowego okresu leasingu)

ATUTY

 • Leasingobiorca amortyzuje maszynę
 • Po zakończeniu okresu leasingu po spłacie wszystkich należności maszyna staje się własnością Leasingobiorcy
 • Dowolne ustalanie okresu leasingu i wartości wykupu to możliwość dopasowania do planów finansowych gospodarstwa/firmy

Więcej szczegółów o AGCO FINANCE

Dokumenty do pobrania


Jesteś zainteresowany ofertą?

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem handlowym