Kontakt do serwisu


Kierownik serwisu

( 609-500-174


Administrator serwisu (faktury, zlecenia)

Anna Gray

( 603-990-858

+ a.gray@euromasz.pl


Koordynator serwisu

Wojciech Witkowski

( 697-640-963

+ w.witkowski@euromasz.pl

 

 

697-640-963