Diamenty Forbesa

Miejsce na liście regionalnej:
Miejsce na liście ogólnopolskiej:
Sprzedaż 2022:
Zysk netto 2022:


Miejsce na liście regionalnej: 108
Miejsce na liście ogólnopolskiej: 902
Sprzedaż 2021: 76,90 mln zł
Zysk netto 2021: 4,10 mln zł


Miejsce na liście regionalnej: 186
Miejsce na liście ogólnopolskiej: 1378
Sprzedaż 2020: 56,27 mln zł
Zysk netto: 2,85 mln zł