JEDNA MASZYNA – DWIE OPCJE WYMIENNEGO SPRZĘTU DO UNIWERSALNEGO UŻYTKU PRZEZ CAŁY ROK

TERRALAND TN

 

Na rynku dostępnych jest wiele maszyn do uprawy gleby, które określane są jako „uniwersalne”. Ale tylko niewielka część tych maszyn jest naprawdę uniwersalna. TERRALAND TN zapewnia klientom możliwość korzystania z urządzenia w różny sposób w ciągu roku lub w stosunku do aktualnej pogody zmienia się dzięki łatwej wymiany części roboczych.

 

ZDOBĄDŹ 2 W 1 DECYDUJĄC SIĘ NA ZAKUP TERRALAND: PŁUG DŁUTOWY I PROFESJONALNY GŁĘBOSZ

Pługi dłutowe TERRALAND TN są dobrze znane jako maszyny do głębokiej uprawy gleby. Są czasie jednego przejazdu ciągnikiem są w stanie spulchnić glebę głębiej niż standardowe kultywatory. Maszyna rozrywa warstwę podglebia i usuwa zbite warstwy gleby, które uniemożliwiają przenikanie wody, powietrza i składników odżywczych do korzeni oraz zapewnia prawidłowy wzrost systemu korzeniowego. W połączeniu z zębami ACTIVE-MIX, maszyna za jednym przejazdem zapewnia wysokiej jakości głęboką uprawę, mieszanie resztek pożniwnych oraz wyrównanie powierzchni gleby.

Zęby ACTIVE-MIX mają 3x zaostrzony kąt pracy do uprawy podglebia i aktywnego mieszania resztek pożniwnych. Ujemny kąt zębów ZERO-MIX zapobiega aktywnemu mieszaniu. Zęby są dobre do rozrywania zagęszczonych warstw gleby i uruchomienia odpowiedniego reżimu funkcjonalnego.
Jednak ze względu na niedawną zmianę klimatu rolnicy preferują głęboką uprawę gleby, ale bez aktywnego mieszania, aby uniknąć zwiększonego parowania wilgoci w glebie w porze suchej. Do pracy podglebia maszynę można wyposażyć w zęby ZERO-MIX o kącie ujemnym, które zapobiegają efektowi spulchniania i mieszania oraz minimalizują ingerencję w powierzchnię gleby. W połączeniu z tym sprzętem będziesz w stanie ożywić strukturę gleby, rozerwać zagęszczone warstwy i uzyskać odpowiedni reżim wodno-powietrzny w glebie.
Wał tandemowy z kolcami pomaga rozdrabniać grudy i wyrównywać powierzchnię za zębami. Zachodzące na siebie ułożenie kolców zapewnia efekt samooczyszczania. Ciężki wał stalowy pomaga w końcowej konsolidacji i zamknięciu powierzchni gleby, aby uniknąć niepotrzebnego odparowywania wilgoci z gleby.

Nacisk należy również położyć na właściwy dobór tylnych wałów, które zamykają obrabiany profil glebowy. Do przygotowania gleby zalecamy stosowanie tylnych wałów z kolcami z doskonałym efektem kruszenia w połączeniu z zębami ACTIVE-MIX. Z drugiej strony uprawę podglebia zębami ZERO-MIX należy wykonywać tylko ciężkim stalowym wałem o nazwie Cutpack, który zamyka obrabiany profil gleby i tworzy bruzdowaną powierzchnię, która lepiej absorbuje opady.

GŁÓWNA ZALETA? JEDNA SOLIDNA RAMA MASZYNY I WARTOŚĆ DODANA W POSTACI WYMIENNYCH CZĘŚCI ROBOCZYCH

Warunki w rolnictwie są bardzo zmienne; to, co obowiązuje jeden rok, nie musi obowiązywać w następnym roku. Kupując pług dłutowy TERRALAND TN, zyskasz dużą przewagę w przyszłości, na przykład w przypadku zmiany sposobu pracy.

Zęby ACTIVE-MIX Zęby ZERO-MIX

Rama maszyny wykonana jest z wysokowytrzymałej stali Alform. To sprawia, że ​​konstrukcja maszyny jest solidna i maksymalnie trwała do obróbki gleby na dużych głębokościach. Ponadto poszczególne części pługa dłutowego TERRALAND TN są montowane, a nie spawane. Zmontowane części (zęby z ramami, ramy wewnętrzne z belkami z zębami) mają wielokrotnie dłuższą żywotność, niż gdy te odsłonięte części są ze sobą spawane.

Pług dłutowy TERRALAND TN wyposażony w zęby ACTIVE-MIX lub ZERO-MIX można zamówić z zakładu produkcyjnego w zależności od przewidywanego użytkowania maszyny. Jeśli planujesz używać maszynę zarówno do głębokiej kultywacji, jak i do uprawy podglebia, wystarczy zamówić oba zestawy zębów. Możesz też zdecydować się na zakup drugiego zestawu zębów w dowolnym momencie podczas korzystania z maszyny. Wymiana części roboczych jest łatwa, szybka i można je stosować również do już dostarczonych i używanych maszyn.

Zobacz poszczególne opcje wyposażenia pługów dłutowych TERRALAD TN w konfiguratorze BEDNAR: https://openconfigurator.bednar.com/configurator/country    Zostaw kontakt a my się do Ciebie odezwiemy!