TERRELAND_TN

PŁUG DŁUTOWY


TERRALAND TN to pług dłutowy, który pozwala na szybką i sprawną uprawę gleby do 65 cm. Unikalny kształt słupic roboczych pozwala na penetrację wszelkiego rodzaju gleb, przy mniejszym zapotrzebowaniu na moc ciągnika. W praktyce maszyna powinna pracować na głębokości od 25–55 cm dla zniszczenia warstwy płużnej i umożliwienia przepływu ważnych składników odżywczych rośliny. Rama wykonana ze stali wysokiej wytrzymałości – Alfrom. Wały uprawowe tylne ustawione są w dwóch rzędach przeciwbieżnie do siebie, dzięki czemu mamy gwarancję, że wszystkie bruzdy ziemi będą dobrze rozbite.Sprytna alternatywa dla orki, dzięki specjalnemu zaprojektowaniu elementów roboczych, które dają dodatkowo zaoszczędzenie kosztów pracy. Dodatkowe wałki boczne, dla rozbicia brył na bruzdach przejazdowych. Intensywne spulchnienie wszystkich typów gleb do 65 cm, mniejsze zapotrzebowanie na moc niż przy orce, pomimo większej wytrzymałości maszyny. 

Jesteś zainteresowany ofertą?

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem handlowym