Work SMART


Osiągnij cel, eliminując nakładanie się przejazdów.

BEZPŁATNIE testuj usługi Fuse NovAtel TerraStar C i TerraStar C Pro przez 30 dni i przekonaj się, jak wygląda praca z centymetrową dokładnością.

Osiągnij nawet 10% wzrostu efektywności dzięki usłudze korekcji sygnału nawigacji. Zużywaj mniej takich podstawowych produktów, jak paliwo, nasiona i nawozy.

Zrównoważony rozwój i produktywność. Wykonuj mniej przejazdów, zużywaj mniej zasobów i zmniejsz ugniatanie gleby.

Nie wierz nam na słowo — przekonaj się sam. Skontaktuj się z nami aby skorzystać z oferty na BEZPŁATNY 30-dniowy okres testowania usługi Fuse NovAtel.

609 500 174

Mają zastosowanie warunki i postanowienia z regulaminu.


POZYTYWNA ZMIANA – Nie tylko dla Twojej efektywności, ale także dla środowiska w gospodarstwie. Rozwijaj gospodarstwo w sposób zrównoważony — korzystaj z usługi Fuse NovAtel, aby generować mniej odpadów. Ponadto, ograniczając nakładanie się przejazdów, poprawiaj kondycję gleby poprzez minimalizację jej ugniatania.

INTELIGENTNE GOSPODARSTWO – Rosnące koszty środków produkcji, przepisy i złożoność procesów sprawiają, że rolnictwo nie jest łatwym zadaniem. Jednak dzięki technologiom rolnictwa precyzyjnego możesz pracować szybciej, wydajniej i bardziej produktywnie.