Storti

Firma Storti produkuje wozy paszowe od 1956 roku.img0016
Firma ta zawsze charakteryzowała się innowacyjnością‘. Od pocz‘ątku działalności, rok po roku, znaczna cz궝ć obrotów firmy przeznaczana jest na badania zwi‘ązane z żywieniem bydła i unowocześnianiem paszowozów. Obecnie firma Storti to solidna i silna struktura na rynku dzięki czemu zapewnia swoim klientom najlepsze rozwi‘ązania dopasowane do indywidualnych potrzeb.

Dzięki technologicznemu „know-how” zdobytemu przez 60 lat produkcji i sprzedaży, Storti jest obecne w ponad 50 krajach na 5 kontynentach. Ponad 75% produkcji jest eksportowana. Nowoczesne fabryki s‘ą zlokalizowane koło Verony w północnych Włoszech. Budynki fabryk to ponad 18000 m2 a całkowita powierzchnia fabryk to 50000 m2.

Więcej informacji na stronie internetowej www.storti.com