PRONAR Firma PRONAR od ponad 30 lat zajmuje się produkcją maszyn i urządzeń techniki rolnej. Wśród szerokiej gamy maszyn znajdziemy między innymi przyczepy rolnicze. Aktualnie producent posiada w swojej ofercie przyczepy jedno, dwu oraz trój osiowe, modele typu tandem i tridem, możemy również znaleźć przyczepy skorupowe i budowlane. Dodatkowo w ofercie zamieszczono kilka modeli przyczep do zadań specjalnych, są to między innymi przyczepy do bel i przewozu zwierząt, rozrzutniki, wozy przeładowcze, przyczepy objętościowe, niskopodwoziowe i wiele innych.

 


UWAGA PROMOCJA!

Już teraz wypełnij elektroniczny kupon
i zyskaj 10% rabatu na zakup przyczepy Pronar!

Imię: Nazwisko:
Adres zamieszkania: Powiat:
Adres e-mail: Telefon:Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Euromasz Spółka Jawna Wioletta i Grzegorz Schienke z siedzibą w Lipce przy ulicy IV Dywizji Piechoty 10A (77-420)
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@euromasz.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji kuponu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w programie

Regulamin promocji
1. Organizatorem promocji na zakup przyczepy marki Pronar z rabatem 10% jest firma Euromasz Spółka Jawna Wioletta i Grzegorz Schienke z siedzibą w Lipce, przy ul. IV Dywizji piechoty 10A, NIP: 767-14-25-776.

2. Warunkiem zgłoszenia się i uzyskania rabatu jest prawidłowe wypełnienie kuponu elektronicznego za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej firmy: https://www.euromasz.pl/maszyny-rolnicze/przyczepy-rolnicze/przyczepy-pronar/.

3. Promocja dotyczy przyczep rolniczych marki Pronar dostępnych jedynie w prowadzonych przez Organizatora (pkt. 1) autoryzowanych punktach sprzedaży.

4. Przyznany rabat dotyczy tylko jednego wybranego modelu.

5. Promocja dotyczy modeli nie objętych innymi rabatami.

6. Czas trwania promocji obejmuje okres od 1 listopada 2019 roku do 31 grudnia 2019.

7. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w punktach obsługi klienta znajdujących się w Punktach Sprzedaży.

8. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

9. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.

10. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.


PRZYCZEPY PRONAR

przyczepy dwuosiowe
Przyczepy trójosiowe Przyczepa Tandem
Przyczepy Tridem Przyczepy skorupowe
Przyczepy budowlane Rozrzutniki
Przyczepy belowe Przyczepy do przewozu zwierząt
Przyczepy hakowe i kontenery Przyczepy przeładowcze
Przyczepy przesuwne Przyczepy objętościowe
Przyczepy niskopodwoziowe Wozy asenizacyjne

Kontakt z naszym przedstawicielem handlowym