Raport z wykonanego pokazu ciągnikiem

Dealer: EUROMASZ

 

DANE CIĄGNIKA POKAZOWEGO

Model [text* model]
VIN [text* vin]
Data [text* data]
Imię i nazwisko [text* imieinazwisko]
Adres [text* adres]
Wielkość gospodarstwa [text* wielkoscgospodarstwa]

 

Rodzaj pracy [text* rodzajpracy]
Maszyna towarzysząca [text* maszynatowarzyszaca]
Wydajność [text* wydajnosc]
Czas pracy [text* czaspracy]
Obrobiony areał [text* obrobionyareal]
Zużycie paliwa [text* zuzyciepaliwa]

 

Pokaz przeprowadził [text* pokazprzeprowadzil]

 

Opracował (dealer) [text* opracowal]
Zatwierdził (ASM MF) [text* zatwierdzil]

KOMENTARZ I UWAGI

[textarea komentarz]

ZDJĘCIA

[file* file-984]
[file* file-985]
[file* file-986]
[file* file-987
[file* file-988]